Verdensdag mot seksuelle overgrep

I dag, 19. november 2017, er det Verdensdagen for forebygging av seksuelle overgrep mot barn. World Day for Prevention of Child Abuse ble lansert i 2001 av en internasjonal koalisjon, ledet av Women’s World Summit Foundation (WWSF). WWSF forener over 930 statlige og frivillige organisasjoner i mer enn 135 land, som alle markerer den 19. november med lokale og nasjonale aktiviteter og arrangementer. Målet er å sette fokus på forebygging av overgrep og å mobilisere til handling og utvikle nye tiltak til forebygging av overgrep.

LMSO, som er en interesseorganisasjon, og som arbeider systematisk med opplysning, inkluderer alle utsatte. Vi gjør INGEN forskjell på om man er barn eller voksen, gutt eller jente eller et tredje kjønn. Vi forstår også at overgripere finnes i alle samfunnslag og alle former. Overgrep skal ikke lenger være den ordløse forbrytelsen. Når vi bryter tabuet og snakker, blir det vanskeligere å være overgriper.

Følg oss gjerne på Facebook.

Ønsker deg en best mulig dag!

Landsforeningen mot seksuelle overgrep