Program fagdag 16/10

Fagdag i Trondheim: Seksuelle overgrep mot gutter og menn Senskader etter seksuelle overgrep er ofte usynlige for omverdenen. Den som er utsatt, kan lett bli misforstått og føle seg ensom og isolert med opplevelsene. For å kunne yte god hjelp og traumebevisst omsorg, er det en forutsetning at forståelse og aksept danner et grunnlag for … Fortsett å lese Program fagdag 16/10