Program fagdag 16/10

Fagdag i Trondheim: Seksuelle overgrep mot gutter og menn

Senskader etter seksuelle overgrep er ofte usynlige for omverdenen. Den som er utsatt, kan lett bli misforstått og føle seg ensom og isolert med opplevelsene. For å kunne yte god hjelp og traumebevisst omsorg, er det en forutsetning at forståelse og aksept danner et grunnlag for samhandling. Denne fagdagen er viet gutter og menn. Alle, både fagfolk, utsatte og pårørende er velkomne! Påmelding og QR – kode – billett får du ved å registrere deg på Deltager.no.

MANDAG 16. OKTOBER KL. 10:00-17:00

Tid Foredragsholder / taler Program
09:00 Dørene åpnes  Registrering med inngangsbillett fra Deltager.no
Ordinær: 300 kr og for student: 100 kr
10:00 Prosjektleder for fagdagen Stine Kühle-Hansen
fra LMSO og konferansier Frode Fredriksen
Velkommen til alle og praktiske opplysninger
10:05 Fungerende leder i LMSO Kort om LMSO – Landsforeningen mot seksuelle overgrep
10:10 Musiker Stig Nergård Sang: jag vil leva
10:15 Hovedinnlegg: Professor Torbjørn Herlof Andersen Han fikk i 2009 doktorgrad på temaet gutter og menn utsatt for seksuelle overgrep. Han skrev boka “Sårbar og sterk – menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep” i 2012.
11:45 Dialog og spørsmål  
11:55 Pause Kaffe, te
12:05 Jürgen Decker, erfaringskonsulent LMSO Han snakker om å ha kvinnelig overgriper – myter om kvinner som forgriper seg på barn og menn.
12:35 Dialog og spørsmål  
12:45 Lunsj  
13:30 Knut Hermstad, spesialist i klinisk sexologi NACS, dr.art. ved RVTS Midt Han tar opp konsekvenser for relasjoner og seksualitet:
Hvordan blir menns intimitet påvirket av å være utsatt for
seksuelle overgrep?
14:30 Dialog og spørsmål  
14:40 Øystein Wammer-Pettersen, klinisk barneverns-pedagog og familieterapeut Han forteller om hvordan Statens Barnehus jobber med
seksuelle overgrep.
15:15 Svein Øverland, spesialist i barne- og ungdoms-psykologi, seksjonssjef Sentral fagenhet for tvungen omsorg, avdeling Brøset Han tar opp tilgjengelighet og bruk av teknologi, hva forskning viser om hvordan gutter ønsker hjelp fra helsetjenester.

 

15:45 Dialog og spørsmål  
15:50 Pause Kaffe, te
16:00 Forfatter og gründer Roar Klæboe Han ble utsatt for flere overgripere i barndommen. Det fikk konsekvenser i hans spiseproblematikk. Biografi “Tusen blikk – samme tanke”. Boka sier at hvem som helst kan utsettes for seksuelle overgrep.
16:30 Dialog og spørsmål  
16:40 Konferansier Frode Fredriksen Oppsummering av dagen
16:45 Mannskoret – Svartlamon Hardkor Musikalsk innslag
17:00 Takk for nå! Vel hjem!