Ny NOVA-evaluering av incestsentrenes arbeid

Sentrene mot incest og seksuelle overgrep er et av de sentrale hjelpetiltakene for utsatte for incest og seksuelle overgrep i Norge og er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Sentrene er lavterskeltilbud som ikke krever henvisning for å ta kontakt. Tilbudet er gratis.

NOVA har gjennomført en evaluering av arbeidet ved sentrene på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Prosjektet har vært knyttet til NOVAs forskningsprogram om vold i nære relasjoner.

Les evalueringen av sentrenes arbeid og rammevilkår i NOVA Rapport 16/17. Last ned rapporten gratis her. Eller kjøp den hos Velferdsforskningsinstituttet NOVA ISBN 978-82-7894-643-5 Issn 0808-5013

Forfattere: INGRID SMETTE, KARI STEFANSEN & JANE DULLUM.