Medlemsinformasjon

Det nærmer seg Landsmøte for LMSO. Er du medlem er du velkommen søndag 15. oktober 2017, til Scandic Hell hotell i Trondheim. Vi deler invitasjon på e-post, nettsiden og facebook.

Forslag til styrekandidater sendes til post@lmso.no.

Medlemmer som ønsker å melde inn saker til Landsmøtet må melde inn saker med dokumenter til post@lmso.no, innen 17. september 2017.

Endelig liste over saker med dokumenter blir publisert til alle medlemmer senest to uker før Landsmøtet avholdes.

Velkommen til Landsmøtet!