MANNSHELG MED MIKE LEW

Delta på «VICTIMS NO LONGER».

A WEEKEND RECOVERY
WORKSHOP FOR MALE SURVIVORS
Samling 25.- 27. mai 2018
Thorbjørnrud hotell, Jevnaker

Dette er et årlig tilbud til menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep.
Deltakere fra hele Norge og flere andre land.
Et samarbeid mellom Senteret for seksuelt misbrukte menn (SSMM), Støttesenter mot incest Oslo og ADAM/Kirkelig Ressurssenter.

Påmelding og kontaktperson: lennart.persson@kirkeligressurssenter.no.

Fotografiet er hentet fra organisasjonen Survivors Manchesters nettside.