LMSO PÅ AMALIEDAGENE 2017

av Ingrid Johanne Vaalund

En fra UtsattMann og tre fra LMSO: Odd Sverre Pedersen, Stine Kühle-Hansen, Vårin Lillian Sørmeland, Ingrid Johanne Vaalund

 

Jeg låner litt informasjon fra hjemmesiden til Amaliedagene

«… er Norges eneste psykisk helse-festival som er 100% arrangert av tidligere og nåværende psykiatri-brukere. Amaliedagene er en viktig møteplass for utveksling av fag- og erfaringsbasert kunnskap om psykisk helse. Det vi vil, er at psykisk helsetilbudet i Norge skal bli bedre og med fokus på ressurser, tilfriskning og mestring av psykiske helseplager. Vi ønsker en fredelig revolusjon innen psykisk helsefeltet, og at det skal være brukernes egne behov og muligheter som er i fokus i all psykiatrisk behandling.»

«WSO Oslo og Akershus er hovedarrangør for Amaliedagene, og er et fylkeslag av Landsforeningen WSO som er Norges eldste bruker– og overleverorganisasjon, og kjemper for menneskerettigheter, selvbestemmelse og verdighet innen psykisk helse.»

www.wso.no – post@wso.no   Postadresse: Møllergata 12, 0179 Oslo

***

I år var tre foredragsholdere fra LMSO her, på temadagen om seksuelle overgrep, sammen med Odd Sverre Pedersen fra UtsattMann.

Han var først ute med «Å ta tilbake kontrollen», så snakket Stine Kühle-Hansen om å rehabilitere egen seksualitet etter seksuelle overgrep. Jeg fortalte om et valg mellom psykiatri og frigjøring – og om traumeinformert hjelp, og Vårin Lillian Sørmeland framførte sin hjerteskjærende beretning om en frastjålet barndom … samtidig som hun utstrålte styrke og verdighet.

Jeg har vært medlem av WSO i mange år, men har ikke hatt anledning til å komme på Amaliedagene før nå. Det blir nok en forandring på det! Det var en stor opplevelse å være i den relativt lille salen der nesten alle hadde vonde erfaringer fra psykiatrien.

I slike situasjoner tenker jeg: «Her føler jeg meg normal!» Den eneste fagpersonen jeg møtte var det en glede å snakke med … hen var kommet for å lære!

Vi ble igjen og tok imot mange vonde historier fra mange fine mennesker, og jeg gikk derfra med forsterket vilje til å bidra til den fredelige revolusjonen til WSO – den jobber også LMSO for, i tillegg til å formidle informasjon om seksuelle overgrep.

Kanskje  vi kan samarbeide i framtiden?

 

Ingrid Johanne Vaalund