Jürgen Deckers tale

Jürgen Decker, erfaringskonsulent i LMSO var initiativtaker til fagdagen: Seksuelle overgrep mot gutter og menn. Hans viktige foredrag kan du høre på Vimeo her. Det er tolket til tegnspråk. Jürgen snakker blant annet om å ha kvinnelig overgriper – myter om kvinner som forgriper seg på barn og menn.

Fagdagen ble gjennomført på Hovedbiblioteket i Trondheim i regi av LMSO, mandag 16. oktober 2017 kl. 10:00-17:00. Se de andre foredragene på LMSOs Vimeo.