Foredrag av psykolog Øverland

Svein Øverland, er spesialist i barne- og ungdoms-psykologi, seksjonssjef Sentral fagenhet for tvungen omsorg, avdeling Brøset, holdt et viktig foredrag på LMSOs fagdag 16. okt. 2017, i Trondheim. Dette kan du se og høre på Vimeo her. Foredraget er tolket til tegnspråk.

Øverland snakker blant annet om hva forskning viser om hvordan gutter ønsker hjelp fra helsetjenester, og om tilgjengelighet og bruk av teknologi.