Foredrag av professor Andersen

Torbjørn Herlof Andersen holdt hovedinnlegget på LMSOs fagdag 16. okt. 2017, i Trondheim, om utsatte gutter og menn. Dette viktige foredraget kan du se og høre på Vimeo her. Foredraget er tolket til tegnspråk. 

Andersen fikk i 2009 doktorgrad på temaet gutter og menn utsatt for seksuelle overgrep. Han skrev boka “Sårbar og sterk – menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep” i 2012.

Sitat fra bokomtale fra Haugen forlag:

Den som har opplevd seksuelle overgrep i oppveksten og kjemper for å komme fri fra konsekvensene, står overfor store utfordringer. Ansvaret må plasseres der det hører hjemme, og den overgrepsutsatte må greie å tro at han ikke kan klandres for det som skjedde. Sårbar og sterk dokumenterer hva detkan bety å ha opplevelser med overgrep som en del av sin livsfortelling. Gjennom beretninger fra mange overgrepsutsatte menn, viser boken måter man kan møte egen fortid på som kan skape en annerledes og bedre nåtid og framtid. Ved å bryte tausheten gjør den overgrepsutsatte seg sårbar. Åpenhet krever derfor både styrke og mot. Men det er en ensom kamp, fordi samfunnet og kulturen som oftest avviser at menn kan være offer. Dette er til overgriperens fordel, og fører til at overgrepsutsatte ofte velger å tie, og selv må bære de personlige omkostningene ved det. Det er på høy tid å fjerne denne uretten. «Torbjørn Herlof Andersen kombinerer lærdom med dyp menneskelighet, noe som er altfor sjelden innenfor akademia. Hans tilnærming til menn som sliter med virkningene av at de ble utsatt for seksuelle overgrep i oppveksten er preget av innsikt, medfølelse, humor og dyp respekt. Han har lært meg mye og har bidratt til å utfordre og utvide mine perspektiver, både klinisk, intellektuelt og personlig.» Mike Lew, forfatter av Victims No Longer: The Classic Guide for Men Recovering from Sexual Child Abuse and Leaping upon the Mountains: Men Proclaiming Victory over Sexual Child Abuse.