Fagdager i Harstad

Du ser det ikke før du tror det.

Den 14. og 15. september arrangerer Harstad Sanitetsforening i samarbeid med UiT Campus Harstad fagdager om seksuelle overgrep i store auditorium på UiT Campus Harstad.

Hit kommer blant annet representanter fra LMSO:
Vårin Lillian Sørmeland med sitt foredrag «De stjal min barndom» og Jürgen Ze German Decker med sitt foredrag til ettertanke.

Fagdagene er åpne for alle! Begrensede plasser – meld dere på direkte til Lucy Victoria Løvli.

Program kan du laste ned her.

Finn også arrangementet på facebook her.

Referat i etterkant av fagdagene i Harstad

Representanter fra barnevern, skole, barnehage, helsesøstertjeneste, omsorgstjeneste, rusomsorg, psykiatritjeneste, brukergrupper og pårørende var representert i salen. Vi savnet politiet!

Kombinasjonen med fag og erfaringskompetanse gjør inntrykk og gjør det enklere å forstå sammenhenger i behandlings- prosessene. Det blir også på denne måten enklere å forstå viktigheten av godt og målrettet forebyggingsarbeid.

Det var spesielt ett tema salen savnet og det var – «hva med de pårørende?» «Familien og nettverket «raser jo sammen og det er alvorlig!«. «Pårørende trenger veiledning«.

Takk til alle som deltok!