Fagdag for gutter og menn

Mandag 16. oktober 2017 gjennomførte LMSO sin første nasjonale fagdag – tema var seksuelle overgrep mot gutter og menn. Adresseavisen lagde en sak fra dagen hvor de intervjuet blant andre vår erfaringskonsulent Jürgen Decker og professor Torbjørn Herlof Andersen. 

LMSO retter en takk til prosjektleder Stine Kühle-Hansen, Hilde WassmoIngrid Johanne Vaalund og Astrid Andersen for fantastisk gjennomført fagdag.

Vi ønsker også å takke alle de nærmere 100 stk deltagere som ønsket å øke kompetansen på overgrep mot gutter og menn, og hvorfor det er så viktig at fokus på denne tematikken er kjønnsnøytral.

(Saken i Adresseavisen er for abonnenter.)

Bakgrunn for fagdagen:

Fremdeles møter gutter og menn utsatt for seksuelle overgrep en mur av stillhet eller manglende profesjonell håndtering der de er. Fagdagen skulle bidra til å dele mer kunnskap om forebygging, hjelp og forskning, og kombinerte forelesninger og dialoger mellom fagfolk og utsatte menn.

Er du interessert i å se programmet for fagdagen ligger det her.

Bilde av fagdagens «gullrekke». Fra venstre: Jürgen Decker, Frode Fredriksen, Torbjørn Herlof Andersen, Knut Hermstad og Øystein Wammer-Pettersen, Svein Øverland kom ikke med på bildet.