Et samfunn uten overgrep?

Mange vil påstå at et samfunn uten seksuelle overgrep er umulig å oppnå. Men det nytter, vi har kommet lengre i arbeidet med å forebygge overgrep!
Med den kunnskapen vi har om forekomst og skadeomfang vet vi at seksuelle overgrep mot barn er et stort samfunnsproblem. Som medlemsbasert interesseorganisasjon jobber LMSO for å øke kunnskapen, og minske konsekvensene av overgrep, samt styrke rettighetene til de som er rammet.
Tusen takk for ditt bidrag!
Pengene vil gå til dette viktige arbeidet!
Vipps til 110947 med visningsnavn LMSO.
Besøk oss på LMSO.no og del gjerne!