Bufdir.-rapport

Kartlegging og anbefalinger fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir., 2015) om informasjonsarbeidet i barnehage og skole om vold og seksuelle overgrep, i Norge. «Det er store variasjoner mellom barnehager/skoler og kommuner når det gjelder hvilken informasjon elevene mottar. Det finnes et betydelig potensiale for videreutviklingen av systemer for distribusjonen av informasjon om vold og seksuelle overgrep.»

Bufdirs kartlegging danner grunnlaget for anbefalingene for undervisning og tiltak. Les hele rapporten her.