Bøker om overgrep

Er du foreldre eller lærer og trenger tips til bøker om seksuelle overgrep? Eller er du en ungdom som ønsker å lese om dette temaet? Lister over bøker finner du her:

LMSOs webredaktør har kontaktet Birgitte Eek, formidlingsleder ved Norsk barnebokinstitutt. Hun og Anne Kristin Lande, forskningsbibliotekar i Nasjonalbiblioteket har laget boklister fra søk i bokbasen til Deichmanske bibliotek og Oria. Redd Barnas er en av dem som bruker disse boklistene om seksuelle overgrep til sine nettsider og kampanjer.

Bøker for barn og unge om seksuelle overgrep.

Noen av disse bøkene kan kanskje barn og ungdom kjenne seg igjen i, eller de kan være en inngangsport til en samtale. Det finnes bøker for de yngst og eldste, gutter og jenter. En skal ikke være alene med vonde hemmeligheter og bøker kan gi mot til å spørre og mot til å fortelle.

BOKLISTEN

Bøker, faglitteratur og annen litteratur for voksne om seksuelle overgrep.

Det har vært mange kampanjer som har satt overgrep på dagsorden. Fagfolk etterlyser bøker, kurs og utdanninger som kan gi dem mer kunnskap om seksuelle overgrep. Vi vet at ildsjeler gjør så godt de kan der de er i skoler, barnehager, idrettslag, helsestasjoner, støttesentre mot seksuelle overgrep, fotballklubber og andre fritidsklubber.

BOKLISTEN