LMSO ber Stortinget gripe inn

Nei til nedleggelseTil Stortinget

Krav om å ivareta rettighetene til helsehjelp for mennesker med traumer etter seksuelle overgrep

Gå til underskriftskampanjen!

Det er anslått at omlag 20 prosent av jenter og ti prosent av gutter har opplevd seksuelle overgrep før 18-årsalderen. En stor andel av disse utvikler alvorlige traumelidelser. Felles for denne gruppen er at de lever med reaksjoner og skader som har oppstått etter hendelser som er så urovekkende, skremmende, intense og uforståelige at det ikke er mulig å ta inntrykkene inn over seg og romme dem på vanlig måte. Det norske helsevesenet gir ikke denne pasientgruppen den nødvendige helsehjelpen de har rett til.

I Verdenserklæringen, det viktigste grunndokumentet i det internasjonale arbeidet for menneskerettigheter, fremkommer det at: Alle mennesker har rett til et liv i frihet med personlig sikkerhet. Enhver har rett til sosial trygghet og har krav på de goder som er uunnværlige for hans verdighet og den frie utvikling av hans personlighet. Ethvert menneske har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for personen og familiens helse og velvære, og som blant annet omfatter helseomsorg.

De nasjonale føringene slår fast at:

  • Pasientene har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten.
  • Alle skal ha et likeverdig tilbud av helsetjenester uavhengig av diagnose.
  • Pasientene har rett til å medvirke ved gjennomføring og utforming av helse- og omsorgstjenester.

Disse rettighetene mener LMSO er brutt, og vår begrunnelse følger.

Les videre

Kontaktopplysninger for brukere i krise

Landsforeningen mot seksuelle overgrep, LMSO, blir kontaktet av brukere som er i krise på grunn av nedleggelsen av Enhet for traumebehandling ved Betania Malvik.

- Ved behov for noen å snakke med, ring tlf 800 57 000
- Ved behov for innleggelser, ring legevakt ved St. Olav hospital tlf 07352
- Ved behov for nødhjelp, ring 113

Helse Midt-Norge har informert LMSO om at de skulle ordne med et eget støtteapparat til disse brukerne, men det er ikke gjort.

Appell til styret i Helse Midt-Norge

Appell

Markering utenfor Hunt Forskningssenter på Levanger, i forbindelse med styreseminar for styret i Helse Midt-Norge. Appellen ble lest opp av Jürgen Ze German Decker.

Se videoen på YouTube.

Jeg visste ikke at det var Adresseavisen som styrte Helse Midt-Norge. Eller er det omvendt? Jeg blir litt forvirret her. Uansett en utrolig trist dag. I et pennestrøk har administrasjonen i Helse Midt-Norge rasert behandlingstilbudet til oss som er traumatisert etter seksuelle overgrep. De har bestemt seg for å legge ned Enhet for traumebehandling ved Betania Malvik; på grunn av en fire år gammel tilsynssak, som peker på noen rutiner som nå er på plass.

Det er med panikk, skrekk, angst og hjerterivende redsel at vi ser mange mister livslinja si; det stedet i Midt-Norge som kan gi oss livet og verdigheten tilbake.
Les videre

Enhet for traumebehandling ved Betania Malvik – enda en gang

Jeg har med undring og frustrasjon registrert at dette behandlingstilbudet på ny er utsatt for kritikk. Bakgrunnen for denne runden skal jeg ikke kommentere ut over at det er tragisk at noen velger å avslutte eget liv. Det som undrer og frustrerer meg er de uttalelser jeg registrerer fra medisinske fagfolk om det de mener er farlige utslag ved enkelte av behandlingsformene ved traumeenheten. De positive effektene ved behandlingen blir ikke nevnt. De har hengt seg opp i begrepet «falske minner» og hopper elegant over det faktum at mange har fått hjelp til et bedre liv gjennom dette behandlingsopplegget.
Les videre