LMSO inviterer til bursdagsfeiring

1. oktober 2014 fyller LMSO ti år, og i den anledning inviterer vi medlemmene i organisasjonen på kake og middag på Restaurant Frida i Trondheim kl. 16.00.
LMSO spanderer kake!

Middagen må medlemmene betale selv og du kan velge mellom to alternativer:

Alternativ 1:
PLATO FRIDA Y DIEGO.
Grillet kyllingfilet og indrefilet av storfe, quesadillas, chorizo, fylt maisquesadillas, charrosbønner, maiskolber og fylte jalapeños servert på en fresende varm jernpanne. Serveres med ris, guacamole, pico de gallo, kaktussalat, rømme og et utvalg sauser.
Pris per pers. 289,-

Alternativ 2:
MOLCAJETES AL PASTOR.
Blanding av kylling, scampi og storfekjøtt servert i steinmortere. Kjøttet er marinert i achiote. Kommer med et utvalg sauser, ris og fire hvetelefser, slik at du har alt du trenger for å lage dine egne tacos!
Pris per pers. 289,-

Send hvilket alternativ du ønsker, eventuelle allergier og navnet ditt til post@lmso.no eller på sms til 41221175. Påmeldingsfrist: 29. september. Det er reservert et visst antall plasser, og først til møllaprinsippet gjelder. Det kan være lurt å være tidlig ute!

Etter middagen er medlemmene i LMSO invitert på brukerkveld for å få informasjon om det nye traumetilbudet ved Nidaros DPS.

 

Brukerkveld ved Nidaros DPS – traumeavdelingen

I forbindelse med oppstart av den nye traumeavdelinga ved Nidaros DPS, inviteres det nå til brukerkveld for brukere som vurderer å søke om behandling ved avdelingen.

Tid:        Onsdag 1. oktober 2014, kl 19:00 – 20:30
Sted:     Kantina, Nidaros DPS, Østmarkveien 21, Trondheim

Invitasjonen er sendt til: LMSO, SMISO, Organisasjonen Stopp seksuelle overgrep og Brukergruppa i psykisk helse ved St. Olavs Hospital. Invitasjonen sendes også  via Lærings og mestringssenteret, Nidaros DPS, sitt kontaktnett.

Program:
19:00 Presentasjon av Regionalt traumetilbud ved Nidaros DPS ved avd. sjef Odd Gunnar Ellingsen

19:10 Presentasjon av døgntilbudets innhold ved psykologspesialist Tina Haugen og psykolog Ragnhild Sæter Takle

19:30 Presentasjon av det polikliniske tilbudet ved psykologspesialist Hans Morten Nordahl

Enkel servering.

Send påmelding til: Iris.Ryeng.Simavik@stolav.no

LMSO inviterer sine medlemmer til middag kl. 16.00 samme dag. Dersom du ønsker å bli med ut å spise først, kan du lese mer om meny og påmelding her.

Kompetansesvake områder i spesialisthelsetjenesten

Helse- og omsorgsministeren informerte i et skriftlig spørsmål den 08.04.2014 at «Helsedirektoratet er i ferd med å starte et arbeid for å vurdere kompetansesvake områder i spesialisthelsetjenesten. Traumebehandling er et av områdene som vil bli vurdert. Behov for eventuelle tiltak må vurderes på grunnlag av dette arbeidet.»

LMSO tok kontakt med Helsedirektoratet for å få bidra i dette arbeidet. Vi ble da bedt om å svare på spørsmål i tilknytning til kompetansesvake områder i spesialisthelsetjenesten. Under kan du lese spørsmålene og svarene fra LMSO:
Les videre

LMSO klager Dagbladet inn til PFU

Landsforeningen mot seksuelle overgrep klager inn Dagbladet til PFU for en artikkel dagbladet.no publiserte 23. juni 2014. LMSO reagerer på språket som brukes i overskriften og i ingressen, som kan oppleves seksuelt krenkende og uanstendig. Spesielt reagerer LMSO på at dette gjøres tilgjengelig på arenaer hvor barn har tilgang.

Les klagen til PFU

LMSO har bedt om nytt møte med St. Olavs Hospital

6. juni deltok LMSO i et dialogmøte med St.Olavs hospital om traumetilbudet som skal bygges opp. Dette var et konstruktuvt møte hvor det var enighet om videre samarbeid.

Det er kort tid til det nye tilbudet skal være i drift, og det haster med å få innholdet i det nye tilbudet på plass. Dette er ikke minst viktig av hensyn til alle som venter på tilbudet ved St. Olavs hospital.

Styret har nå bedt om nytt dialogmøte om det faglige innholdet i det kommende traumetilbudet. Les brevet her.