Krav om å ivareta rettighetene til helsehjelp

Landsforeningen mot seksuelle overgrep, LMSO, har oversendt brevet med krav om å ivareta rettighetene til helsehjelp for mennesker med traumer etter seksuelle overgrep til Stortinget idag.

LMSO mener Norge bryter menneskerettighetene. Vi ber derfor Stortinget om å ta denne saken opp til behandling.

Les brevet til Stortinget

Vi viser også til

Støtt oss!

Landsforeningen mot seksuelle overgrep, LMSO, driftes i dag uten offentlige tilskudd. I dag står organisasjonen midt i en kamp for å bevare to regionale traumeenheter i Norge, og det koster penger. Alle monner drar. Vi blir glade for små og store bidrag.

Har du mulighet til å støtte oss økonomisk?
Doner penger til konto 4312.13.71058 og merk innbetalingen med «Traume». Pengene vil bli brukt til å kjempe for denne saka.

Ønsker du å bli medlem? Meld deg inn!

Publiseringskanal for eksperter

TroverdigTroverdig.no er en publiseringskanal for mennesker som er berørt av seksuelle overgrep. Gjennom å samle inn historier fra det levde livet, kan de utsattes ekspertkunnskap bli synlig.