Krav om å ivareta rettighetene til helsehjelp

Landsforeningen mot seksuelle overgrep, LMSO, har oversendt brevet med krav om å ivareta rettighetene til helsehjelp for mennesker med traumer etter seksuelle overgrep til Stortinget idag.

LMSO mener Norge bryter menneskerettighetene. Vi ber derfor Stortinget om å ta denne saken opp til behandling.

Les brevet til Stortinget

Vi viser også til

Støtt oss!

Landsforeningen mot seksuelle overgrep, LMSO, driftes i dag uten offentlige tilskudd. I dag står organisasjonen midt i en kamp for å bevare to regionale traumeenheter i Norge, og det koster penger. Alle monner drar. Vi blir glade for små og store bidrag.

Har du mulighet til å støtte oss økonomisk?
Doner penger til konto 4312.13.71058 og merk innbetalingen med «Traume». Pengene vil bli brukt til å kjempe for denne saka.

Ønsker du å bli medlem? Meld deg inn!

Publiseringskanal for eksperter

TroverdigTroverdig.no er en publiseringskanal for mennesker som er berørt av seksuelle overgrep. Gjennom å samle inn historier fra det levde livet, kan de utsattes ekspertkunnskap bli synlig.

LMSO ber Stortinget gripe inn

Nei til nedleggelseTil Stortinget

Krav om å ivareta rettighetene til helsehjelp for mennesker med traumer etter seksuelle overgrep

Gå til underskriftskampanjen!

Det er anslått at omlag 20 prosent av jenter og ti prosent av gutter har opplevd seksuelle overgrep før 18-årsalderen. En stor andel av disse utvikler alvorlige traumelidelser. Felles for denne gruppen er at de lever med reaksjoner og skader som har oppstått etter hendelser som er så urovekkende, skremmende, intense og uforståelige at det ikke er mulig å ta inntrykkene inn over seg og romme dem på vanlig måte. Det norske helsevesenet gir ikke denne pasientgruppen den nødvendige helsehjelpen de har rett til.

I Verdenserklæringen, det viktigste grunndokumentet i det internasjonale arbeidet for menneskerettigheter, fremkommer det at: Alle mennesker har rett til et liv i frihet med personlig sikkerhet. Enhver har rett til sosial trygghet og har krav på de goder som er uunnværlige for hans verdighet og den frie utvikling av hans personlighet. Ethvert menneske har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for personen og familiens helse og velvære, og som blant annet omfatter helseomsorg.

De nasjonale føringene slår fast at:

  • Pasientene har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten.
  • Alle skal ha et likeverdig tilbud av helsetjenester uavhengig av diagnose.
  • Pasientene har rett til å medvirke ved gjennomføring og utforming av helse- og omsorgstjenester.

Disse rettighetene mener Landsforeningen mot seksuelle overgrep, LMSO, er brutt, og vår begrunnelse følger.

Les videre